Kệ úp xoong nồi


Rổ úp xoong nồi inox bản

GSPTJ007H, GSPTJ007A, GSPTJ007P, GSPTJ007E

Rổ xoong nồi âm tủ

DSPTJ007A, DSPTJ007B, DSPTJ007C, DSPTJ007D, DSPTJ007E, DSPTJ007H, DSPTJ007P

Rổ xoong nồi bắt mặt hộc inox Wellmax

GSPTJ008E, GSPTJ008P, GSPTJ008A, GSPTJ008H

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn

K6SPTJ007E1, K6SPTJ007P1, K6SPTJ007A1, K6SPTJ007H1

Rổ xoong nồi có khay ray thường

DSPTJ007A1, DSPTJ007B1, DSPTJ007E1, DSPTJ007F1, DSPTJ007H1, DSPTJ007P1

Rổ xoong nồi ray giảm chấn

K6SPTJ007H, K6SPTJ007A, K6SPTJ007P, K6SPTJ007E

Rổ đựng bát dĩa bắt mặt hộc

DSPTJ008V, DSPTJ008U, DSPTJ008Q, DSPTJ008T

Rổ đựng nồi bắt mặt hộc inox Wellmax

DSPTJ088D1, DSPTJ088E1, DSPTJ088P1, DSPTJ088H1, DSPTJ088F1, DSPTJ088G1

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)